Седемте вида уебсайтове и онлайн системи, които се ползват най-често в България

Всяка онлайн система от изброените е полезна за бизнеса Ви.

По тази причина все повече български предприемачи обръщат внимание на възможностите на онлайн средата за фирмите си. В тази статия сме обяснили функциите на най-разпространените онлайн системи. Не сме провеждали социологическо проучване, а сме анализирали данните от реални проекти и клиенти от последните години.

След като се запознаете с различните видове системи в уеб, не се притеснявайте да се свържете с нас, за да Ви насочим по-конкретно. Запознайте ни с казуса си и ще съдействаме за решаването му!

1. Бизнес уебсайт

Стандартен уебсайт, целящ популяризиране на марката, лесно намиране и контакт с лице за продажби. Най-често тези уебсайтове са предимно информативни, изпълнени на един, два или повече езика, в зависимост от пазарите, на които присъства фирмата. Задължителните атрибути тук са интерактивните форми и карти за контакт, както и измерване на статистиката.

Важно е по какъв начин се стига до уебсайта, за да могат да се оценят главните канали, водещи потенциалните клиенти към него.

Опция е наличито на блог, когато се цели привличане на трафик. Препоръчва се и при споделяне на специфично познание, свързано с избор на даден продукт/параметри.

2. Онлайн магазин

Онлайн магазините са уебсайтове, които могат да преведат клиента през целия процес на продажба. Тоест, за да направите продажба, клиентът не трябва да излиза от сайта Ви. Там той получава необходимата информация, за да избере продукт. Добавя го в т. нар. „кошница“ и го поръчва.

Препоръчваме плащането също да се извършва посредством дебитни и кердитни карти в уебсайта, с изключение на случаите, при които е необходимо допълнително да се извърши консултация или уточняване на ценови параметри.

Онлайн магазините са изключително подходящи не само за физически продукти, а и за обучения, консултации, събития и пр.

3. Платформа за онлайн курсове и обучения

Много популярни системи в България в последните няколко години. Covid 19 мерките принудиха много хора да предоставят услугите си онлайн или хибридно.

Платформата за онлайн курсове и обучения прави точно това – освен онлайн магазина (включен в нея), който продава дадено обучение, платформата предоставя и всички ресурси за провеждането му.

В случая с обучения на запис, процесите се автоматизират и обучителя само проследява клиентите си след обучението. Всяка една дейност може да бъде автоматизирана, включително сертифицирането и издаването на документ след преминаване на дадено обучение.

Тези платформи се използват масово от обучители, коучове, консултанти и ментори. Те автоматизират напълно процеса по продажба и обучение, за да инвестират времето си в разработване на нови курсове и продукти.

Най-честата употреба на такъв тип платформи е за предварително създадени и записани обучения. Разбира се, могат да се използват и за провеждане на обучения и курсове на живо, но това за момента се прави доста рчдко.

4. Уебсайт с партньорска секция и различни нива на достъп

За бизнеси, които предоставят допълнителна информация на партньорите си, това е едно много бързо и удобно решение. За Вас е, ако сте в сферата на B2B и постоянно изпращате на контрагентите си ценови листи, каталози, брошури и др.

Посредством партньорска секция в уебсайта си, Вие можете да автоматизирате този процес.

С едно публикуване на дадена промоция например, всички партньори ще научават за нея. В сайта ще имат възможност влизат в профилите си посредством потребител с парола и да се запознават с нея.

Наличието на различни нива на партньорство не е проблем за този тип сайтове, тъй като може да се организират различни групи потребители да виждат модифицирано съдържание и отстъпки. Например каталог с различни цени за различните доставчици.

Този тип системи се използват от MLM компаниите, които предоставят по лесен и интуитивен начин информация на партньорите си на всички нива и във всички мрежи.

5. Онлайн система за управление на заявки

Изключително полезна система за бизнеси, при които поръчките се извършват от различни хора, например търговец, приемчик, логистик и доставчик. Този тип системи са централизирани на сървър. Служителите достъпват системата от мобилни и десктоп устройства и своевременно нанасят промени в базата данни.

Системата има пълна проследяемост и се минимизират човешките грешки. Забелязали сме, че този тип системи веднага неутрализират парадокса „едни пари ми липсват“, който се появява в края на рабтния ден. Финансовите параметри на доставките и заявките са в системата и може да се каже, че се прави ревизия на вяско опресняване на базата данни.

6. Онлайн система за управление на бизнес процеси

Също много полезна система. Този тип системи са най-често дотолкова свързани с даден бизнес, че две еднакви на практика няма. След като анализираме бизнеса, програмираме в ядрото на системата всички процеси и ги автоматизираме.

Основното предимство на този тип системи е освобождаването на човешки ресурс от рутинни задачи. Този ресурс може да се впрегне в по-креативни неща като разработване на нови продукти и услуги.

Времевата инвестиция за интегриране на такава система е сравнително голяма, но след това, спечеленото време е в пъти повече.

7. Система за онлайн фактуриране

Този тип системи са полезни както за фирми с външно счетводство, така и за фирми със собствен счетоводен отдел.

Основните предимства, които предоставят пред „класическото фактуриране“ са:

  • Управителят (и всички мениджъри, които той реши) имат достъп до отчети в реално време.
  • Елиминира се възможността от човешка грешка при нанасяне на суми, ДДС номер, номер на фактура и пр.
  • Елиминира се възможността за дублиране или прескачане на номера на фактури, когато няколко човека издават фактура едновременно.
  • Бърза и лесна работа с предварително въведени клиенти, услуги и пр.
  • Брандирани фактури, на които няма споменат счетоводен продукт, който е използвван.
  • Пълна отчетност и преоверки.

Комплексни системи

Така се наричат системи, притежаваща функции от повече от един от изброените по-горе варианти. Ако имате нужда от онлайн магазин и система за заявки и онлайн разплащане, всичко се прави в един продукт. Ако желаете на по-късен етап да имате и онлайн фактуриране, няма да се опитваме да ви продадем система за фактуриране, а ще надградим Вашата вече налична система с нов модул.

Модулността на решенията, които създаваме ги прави отворени към всякакви сценарии за развитие на бизнеса Ви.

Ако имате въпроси и не можете да се ориентирате коя точно система е за Вас, ще се радваме да Ви помогнем. Можете да ни пишете от формата по-долу, или да разгледате проектите, които сме реализирали скоро и мненията на клиентите ни за нас. Обадете ни се, за да Ви консултираме!

 

    * Задължителни полета